Archiwa autora: Kasia

Do roku 2025 zastosowanie technologii Robotic Process Automation ma stać się niemal powszechne w biznesie. Współpraca robotów software z pracownikami nie jest już niczym zaskakującym, czego nie można powiedzieć o korzyściach dla firm, które w swoim biznesie postawiły na tę innowację. Czy RPA sprawdzi się w każdej firmie? firmy?

Robotic Process Automation – do czego służy i jakie procesy biznesowe warto automatyzować?

Technologia RPA (z ang. Robotic Process Automation) służy do zautomatyzowania prostych i powtarzalnych czynności wykonywanych w biurze. Są to na przykład wszelkie zadania administracyjno -finansowe, które pracownik wykonuje na co dzień na komputerze, w sposób powtarzalny i schematyczny.

Cytując prof. Leslie Wilcocks z London Schood of Economics …“Technologia RPA (przyp. Cyfrowy robot) służy do wyjęcia robota z człowieka.”  Robot nie tylko automatyzuje, to co robi człowiek, ale również wykonuje zadania za niego. Dzięki temu firma odzyskuje czas pracownika poświęcany dotychczas na monotonne czynności, a dodatkowo zyskuje:

 •  Nowych, niewidzialnych pracowników, tj. cyfrowych pracowników. Dzięki ich pracy pracownicy mogą skupić się na nowych obowiązkach, które wymagają wiedzy merytorycznej, czy empatii. Takie połączenie ludzi z pracownikami cyfrowymi to nie tylko szansa na wzrost konkurencyjności firm, ale i rozwój gospodarki.
 • Zwiększenie jakości pracy poprzez eliminację błędów i pomyłek (cyfrowe roboty = cyfrowi pracownicy w 100% bezbłędnie wykonują zadania)
 • Znaczne oszczędności w budżecie firmy, bowiem bez generowania dodatkowych kosztów zatrudnienia firma zyskuje dodatkowe moce przerobowe.
 • Wzrost motywacji u pracowników odciążanych z wykonywania monotonnych obowiązków
 • Wzrost zadowolenia pracowników, którzy zyskali swoich wirtualnych asystentów

Do jakich procesów biznesowych warto zastosować technologię Robotic Process Automation (RPA)?

Pomimo, że technologia RPA ma wszechstronne zastosowanie, to warto wiedzieć, że nie każdy proces da się i warto zautomatyzować.  Roboty softwarowe (RPA) z łatwością przejmują zadania, które są:

 • Proste, powtarzalne i bazują na określonych regułach
 • Czasochłonne i rutynowe dla pracowników
 • Odnoszą się do przetwarzania danych/związane są z przetwarzaniem dużej ilości danych (wysyłanie, analizowanie, porównywanie, wyszukiwanie, kopiowanie, uzupełnianie formularzy)
 • Powiązane z różnymi systemami IT w firmie, czy związane z pracą na różnych systemach IT, aplikacjach webowych, z stronami internetowymi, plikami.

Do takich zadań zaliczymy na przykład:

 • Importowanie danych z Excel do systemu
 • Sprawdzanie i porównywanie danych
 • Generowanie raportów, sprawozdań
 • Generowanie dokumentu wg. szablonu/ wzoru
 • Wysyłanie e-maili z indywidualnymi załącznikami
 • Przenoszenie danych między systemami.

Czy szerokie zastosowanie RPA to wszystko? Po czym poznasz, że technologia Robotic Process Automation jest dla Twojej firmy?

Możliwości oraz zakres zadań, automatyzowanych przez roboty softwarowe (RPA) jest na tyle szeroki, że technologia ta przynosi widoczne korzyści w niemal każdej firmie, bez względu na branżę. Aktualnie technologia RPA jest najczęściej wdrażana w działach Finanse &Księgowość, HR, Administracja& Zakupy, Obsługa Klienta.

Aby proces automatyzacji (robotyzacji procesów) w firmie zakończył się powodzeniem i długoterminowym sukcesem warto się do niego odpowiednio przygotować.  Bo choć RPA w odróżnieniu do innych technologii automatyzujących procesy biznesowe – jest stosunkowo szybką i niskobudżetową inwestycją dla firmy to kryje ona parę pułapek. Co warto wiedzieć?

6 kroków do analizy RPA…

1 krok: Automatyzacji podlegają tylko cyfrowe procesy.

To oznacza, że zautomatyzowane mogą zostać tylko te procesy, które wykonywane są przy użycia komputera, serwerów, Internetu (klawiatury i myszki komputerowej). Roboty RPA nie wykonują czynności fizycznych. Wprawdzie nie włożą papieru do drukarki, czy wymienią zużyty toner, ale o tym fakcie mogą już poinformować serwis – wysyłając wiadomość e-mail czy sms.

2 krok: Roboty aktywują się automatycznie lub współpracują z człowiekiem.

Roboty działają dokładnie tak jak zostaną zaprogramowane. Co w praktyce oznacza, że pracują  albo “w tle”- niezależnie wykonując określone zadania lub współpracują bezpośrednio z człowiekiem, tj. są przez niego aktywowane na żądanie – pełniąc rolę jego wirtualnego asystenta.

Jak wygląda taka hybrydowa współpraca? Na przykład, gdy pracownik wykona swój etap pracy/procesu, (który nie mógł zostać zautomatyzowany)  tj.  po zalogowaniu do systemu bankowego przy użyciu kodów sms wysłanych na telefon, może w każdej chwili aktywować  robota na swoim komputerze poprzez kliknięcie w jego ikonę.  Następnie cyfrowy robot przejmuje za niego dalszy etap pracy polegający np. na weryfikacji wpłat oraz zaznaczeniu / odnotowaniu w osobnym systemie księgowym uiszczenie należności.

3 krok: Automatyzowany proces musi opierać się o schemat.

Co oznacza, że zautomatyzować możemy każdy proces, który oparty jest o sekwencję określonych czynności, ruchów wykonywanych za pomocą klawiatury i myszki komputerowej. Mówiąc w skrócie musimy wybrać taki proces do automatyzacji, który w stosunku 1:1 można odwzorować i zaprogramować, i proces ten odbywa się w 100%  wirtualnym środowisku.

Dla przykładu: pracownik codziennie weryfikuje kontrahentów w określonych bazach danych, a następnie przepisuje dane z programu A do programu B. Prawidłowo zaprogramowany  cyfrowy robot wykona to zadanie dokładnie w takim samym zakresie i w ten sam sposób. Robot jest lustrzanym odbiciem pracy wykonywanej przez człowieka na komputerze.

! Zadania, procesy podlegające  automatyzacji muszą być wykonywane każdorazowo w oparciu o zdefiniowane reguły i schemat

4 krok: RPA gwarantuje duży zwrot z inwestycji (ROI)

Tak, szybkość zwrotu z inwestycji zaskakuje naszych klientów. Dlatego bardzo istotne jest umiejętne dobranie procesu/grupy procesów do automatyzacji.  Im bardziej powtarzalny, częściej wykonywany, czasochłonny proces, czy też większa ilość przetwarzania danych, tym opłacalność z wdrożenia robota RPA staje się większa dla firmy.

5 krok: Cyfrowe roboty automatyzują proste i bardziej złożone procesy.

W oparciu o technologię RPA można zautomatyzować zarówno proste czynności typu Zaloguj się i pobierz dane – jak również  te bardziej złożone, które wymagają zarówno pracy na kilku systemach, ale i wykonywania określonych czynności między plikami (kopiowanie, przesyłanie, generowanie…). Co więcej cyfrowy robot wykona te zadania nawet, jeśli systemy nie są ze sobą powiązane, lub jeśli wymagają zalogowania się do określonego systemu i pobrania określonych plików, danych.

6 krok: Robot naśladuje pracę człowieka 1:1

Co z perspektywy automatyzacji procesu oznacza, że żaden – nawet najmniejszy szczegół w odwzorowywanym procesie pracy człowieka – nie może zostać pominięty. A idealne odwzorowanie ruchów człowieka na komputerze jest podstawą stworzenia poprawnie funkcjonującego robota RPA –  poprawnie wykonującego powierzone mu zadania. Na szczęście, mamy na to już swoje sprytne sposoby i rozwiązania, aby nic nie umknęło naszej uwadze! RPA to przełomowa technologia, która jest relatywnie tania oraz szybka do wdrożenia, a zarazem przynosząca niemal natychmiast wymierne korzyści, nie tylko finansowe. Istotny, a wręcz kluczowy jest właściwy wybór procesów.

Ocena tego, czy i jakie procesy wewnętrzne warto wskazać do automatyzacji (RPA) warto oprzeć o 2 kryteria. Po pierwsze – czasochłonność zadania, czyli ile czasu pracownik musi poświęcić na wykonanie określonego zadania w skali dnia, tygodnia, miesiąca, czy roku. Po drugie – ilość  prostych i powtarzalnych zadań, które wprawdzie może jako pojedyncze zadanie są mało czasochłonne, ale sumarycznie ich realizacja w skali miesiąca staje się już dla firmy znacznym obciążeniem czasowym ( tzw. zadania złodzieje czasu). I to wpływa już na organizację pracy zespołów oraz  ich wydajność.

Jeśli chcesz skonsultować i sprawdzić, jakie procesy można zautomatyzować technologią RPA w Twojej firmie lub jaki jest ich koszt – skontaktuj się z nami!

Dodatkowo dowiedz się wszystkiego o RPA. Przeczytaj nasz kolejny artykuł  na blogu.

 

RPA do niedawna wielu osobom kojarzyło się bardziej z krajem w południowej Afryce, aniżeli z nowoczesnym rozwiązaniem IT, które okazuje się być remedium dla firm dotkniętych przez kryzys wywołany pandemią COVID. Czym jest RPA i dlaczego warto już dziś wdrożyć cyfrowe roboty w firmie,  dowiesz się z poniższego artykułu.

RPA – jakie korzyści przyniesie MŚP w czasach pandemii? 

Technologia RPA, w dosłownym tłumaczeniu zrobotyzowana automatyzacja procesów została określona przez Instytut Gartner, jako jeden z ważniejszych trendów technologicznych w roku 2021. Popularność rozwiązań automatyzujących pracę wzrasta dynamicznie, a korzyści z  wdrożenia tej technologii przedsiębiorcy obserwują w krótkim czasie.

RPA to akronim pochodzący od wyrażenia Robotic Process Automation. Określa innowacyjną technologię służącą do automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych w firmach. RPA inaczej mówiąc to cyfrowy robot tj. robot programowany. Nie jest to fizyczna maszyna, a inteligentne oprogramowanie, które wykonuje za człowieka powtarzalne, oparte o schemat zadania. RPA to odpowiednie rozwiązanie dla firm dotkniętych kryzysem wywołanym przez pandemię COVID. Dlaczego warto w nią zainwestować?

8 korzyści z RPA – dlaczego firmy otwierają się na nowe innowacje?

#1. Zwiększenie/wzrost jakości pracy

Cyfrowy robot RPA to inteligentne oprogramowanie, które pracuje tak samo jak człowiek na komputerze. Wykonuje te same ruchy myszką i klawiaturą, co pracownik.  Z tą różnicą, że robot pracuje znacznie szybciej, dokładniej oraz w 100% bezbłędnie. To tak, jakby zatrudnić dodatkowego pracownika (np. na drugą zmianę). Roboty z łatwością przejmują:

 • powtarzalne, schematyczne zadania i procesy oparte o reguły, które pracownicy ręcznie wykonują w ciągu dnia
 • wszelkie zadania związane z przetwarzaniem danych tj. wprowadzanie danych do systemu, przekopiowywanie danych między systemami, przenoszenie danych z pliku excel do systemów, weryfikowanie poprawności danych czy generowanie zestawień, raportów.

Przykład: RPA w dziale Obsługi Klienta i Reklamacji

Jeden z naszych robotów pracuje u Klienta w dziale reklamacji. Co robi? Po przyjęciu reklamacji przez pracownika i wprowadzeniu danych do systemu, robot przejmuje dalszą pracę tj. Uzupełnia pozostałe rubryki w systemie, uzupełnia formularze, przesyła je do innych działów, sporządza raport – dzięki temu pracownik może skupić się na rozmowie z klientem czy odebrać więcej telefonów, zamiast wykonywać rutynowe zadania, polegające na kopiowaniu i wklejaniu. Efekt wdrożenia robota? Reklamacje są szybciej rozpatrywane nawet tego samego dnia – co przekłada się na lepsze doświadczenie klienta i przewrotnie, ale i wyższe zadowolenie klienta, dzięki szybkiej i sprawnej reklamacji – przywraca zaufanie do marki.

#2. Zwiększenie / wzrost wydajności i efektywności 

Roboty znacząco przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy w firmie, bowiem mogą pracować tj. wykonywać pracę za człowieka przez całą dobę, a również w weekendy i święta – bez ograniczeń czasowych. Co więcej, mogą pracować samodzielnie np. aktywować się w nocy o określonej godzinie, aby wykonać pracę lub też wspierać pracownika w ciągu dnia – pełniąc rolę niewidzialnego asystenta.

Przykład: RPA automatyzuje sporządzanie sprawozdań

W jednej z firm zautomatyzowaliśmy proces sporządzania sprawozdań za pomocą robota cyfrowego. Pracownik musiał przekopiować dane znajdujące się w różnych plikach excel, a następnie przenieść je do systemu sprawozdawczego do odpowiednich kolumn i raz jeszcze skontrolować dane czy nie doszło do pomyłki. Średnio czynność ta zajmowała ok. 28 minut na jedno sprawozdanie. Nasz robot wykonał to w 1,5 minuty. W ten sposób w ciągu 1 godziny robot sporządził 40 sprawozdań, podczas gdy człowiek w tym samym czasie wykonałby tylko 2 sprawozdania. a na sporządzenie 40 sprawozdań człowiek potrzebowałby 2,5 dnia.

#3. Oszczędność czasu i wykorzystanie potencjału pracowników do nowych zadań

Po wdrożeniu robotów absolutnie od razu zauważalna jest w firmach przede wszystkim oszczędność czasu. Wynika to z faktu, że

 • roboty wykonują w zaledwie kilka minut zadania, które człowiekowi zajmują kilka godzin
 • oszczędzają czas konieczny na poprawianie błędów
 • eliminują z obowiązków pracowników zadania – oparte o reguły i schematy np. związane z przeglądaniem i uzupełnianiem danych, sporządzaniem raportów, kopiowaniem i przenoszeniem, wgrywaniem danych itp.

Dzięki temu firma może niezwłocznie wykorzystać czas i kompetencje pracownika do realizacji nowych zadań, które są np. zbyt skomplikowane dla robotów lub wymagają empatii, większej merytorycznej wiedzy czy kreatywnego podejścia.

Przykład: RPA w biurze rachunkowym, w księgowości

W biurze rachunkowym może zostać zautomatyzowany za pomocą software robota proces przeglądania wiadomości e-mail, pobierania załączników plików PDF czy MT940 oraz dekretowanie.

#4. Redukcja kosztów

RPA absolutnie w większości firm zapewnia wysokie ROI, a nawet przewyższa oczekiwane. W zależności od automatyzowanych procesów biznesowych zwroty z inwestycji liczone są w miesiącach, a czasem nawet i tygodniach. Z jednej strony roboty pełnią rolę automatu, które wyjmuje z człowieka funkcję robota i staje się dodatkowym (cyfrowym) pracownikiem/pracownikami firmy – realizując czynności np. 3 osób w  kilka godzin, ale również, o czym jeszcze nie wspominaliśmy umożliwia realizację potrzeb biznesowych oraz optymalizację ich kosztów.

Przykład: RPA zastępuje API do integracji systemów

Podczas realizacji indywidualnego systemu IT dla naszego klienta, wskazana była integracja z obecnymi systemami firmy. Niestety jeden z systemów nie posiadał API, a w przypadku drugiego koszty stworzenia takowej integracji okazały się być zbyt wysokie. W związku z tym stworzyliśmy roboty, które realizowały zadania związane z przenoszeniem danych, czyli pozwoliły “zintegrować” ze sobą systemy na poziomie warstwy backendowej i przesyłać określone informację pomiędzy systemami bez użycia API i ponoszenia dodatkowych kosztów na integrację.

#5. Lepsza jakość obsługi klienta

Technologia RPA usprawnia potencjał obsługi klienta, skraca czas interakcji oraz obiegu dokumentów między firmami.  Szybka analiza problemów ogranicza zaangażowanie wielu osób i pozwala wykonać obowiązki na czas.

#6. Wyższy potencjał biznesowy

Przejrzystość procesów analitycznych oraz danych, wskaźniki jakości i wydajności operacyjnej pozwolą wykreować nowy potencjał biznesu. Firmy działając w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne zyskują dodatkowy potencjał rozwoju. To sprzyja ich konkurencyjności na rynku.

#7. Utrzymanie ciągłości biznesowej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Plan ochrony kluczowych procesów biznesowych (BCP) jest istotnym elementem strategii zarządzania ryzykiem. Umożliwia on utrzymanie ciągłości biznesowej w przypadku wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak na przykład choroba pracowników w intensywnym okresie sprawozdawczym czy pandemia COVID-19, która spowodowała brak dostępności pracowników. W takich przypadkach nieoceniona okazuje się być technologia RPA (Robotic Process Automation) oraz software roboty.

#8. Szybki czas wdrożenia

Software roboty RPA w przeciwieństwie do innych technologii są technologią tańszą (koszt stworzenia robota zaczyna się nawet już od kilkuset złotych), ale również szybszą do wdrożenia. Czas przygotowania uzależniony jest od zaawansowania procesu, jednak w przypadku prostych procesów może wynieść zaledwie kilka dni.

Innowacje technologiczne stają się domeną rozwoju praktycznie każdego biznesu, a firmy, które rosną dzięki ulepszeniom – nie zginą (Henry Ford).

Dowiedz się wszystkiego o RPA! Przeczytaj  również pozostałe artykuły na naszym blogu.

 

2/2