Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić?

Ostatnie miesiące pokazały, jak wiele firm i menedżerów zostało zmuszonych do zmiany swojego systemu zarządzania – bez żadnego przygotowania. Z dnia na dzień firmy musiały przejść na pracę zdalną, a menedżerowie znaleźli się w nowej kulturze zarządzania i komunikacji, co przyczynia się do wypalenia zawodowego. Poniższy artykuł pokaże, jak rozpoznać, zapobiegać i radzić sobie z wypaleniem zawodowym.

Zanim przeanalizujemy objawy i wpływ wypalenia zawodowego, warto wyjaśnić, co to oznacza. Wypalenie zawodowe to destrukcyjne wyzwanie dla zdrowia psychicznego, szczególnie wśród pracowników umysłowych. Jest głównie związane z miejscem pracy, które powoduje przewlekły stres, gdy nie jest skutecznie zarządzane.

Wypalenie zawodowe wśród pracowników zawsze było problemem. Jednak obecnie jest ono coraz bardziej rozpowszechnione wśród pracowników IT. Wynika to z ich długich godzin pracy nad poważnymi projektami. Czują się uwięzieni, pracując bardzo ciężko. Należy być świadomym, że jeśli nie będzie monitorowane, prędzej czy później może zabić produktywność Ciebie i Twojego zespołu, zniszczyć szczęście i cofnąć sukces zespołu.

Jakie są główne przyczyny wypalenia zawodowego?

Przyjrzyjmy się bliżej głównym przyczynom wypalenia zawodowego w środowisku pracy. Są to głównie przyczyny związane z organizacją, a nie zależne od samego pracownika. Głównymi czynnikami wypalenia są przepracowanie, złe zarządzanie, brak uznania, brak pracy zespołowej, konflikty – negatywne myślenie, niesprawiedliwość, brak zaufania lub izolacja.

Przepracowanie wynika z braku równowagi między oczekiwaniami co do ilości i jakości. Pracownik pracujący długie godziny i weekendy jest bardziej narażony na wypalenie niż ktoś, kto utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Nawet siedzenie 8 godzin każdego dnia przed komputerem może prowadzić do wypalenia. Co więcej, programowanie wymaga rozwiązywania skomplikowanych problemów, więc jest to praca umysłowa o wysokim natężeniu. Programiści na początku będący pełni pasji, gdy są izolowani i utknęli z monotonną pracą, łatwo ulegają wypaleniu.

Praca 20 godzin, ale z niewłaściwą organizacją i nieudanym zarządzaniem, środowisko może prowadzić do przewlekłego stresu.

Wrong management style and lack of control over projects lead to burnout as well. These are short deadlines, wrong timelines established for the projects, and no relevant and efficient plan that causes a workload of work that is difficult to hang on to both physically and mentally for employees. Organization at the workplace is also crucial. Managers demanding long hours of work or lots of overtime without relevant pauses because of important projects to be done on time may contribute to the employee’s burnout. Some of the employees need different management styles, working independently, with a mentor, or having a coworker. It is important to ensure they feel comfortable with the managers and the team.

Teamwork is important to maintain a healthy environment within the team. Communication and face-to-face contact plays a major role in developers or any other IT employees. They are mostly isolated due to the focus needed in their positions. So a deficit of communication or no support and no relationship in the workplace has an impact on the developer’s well-being.

Niewłaściwy styl zarządzania i brak kontroli nad projektami również prowadzą do wypalenia zawodowego. Są to między innymi krótkie terminy realizacji, błędne harmonogramy projektów oraz brak odpowiedniego i skutecznego planowania, co powoduje nadmiar pracy, który jest trudny do udźwignięcia zarówno fizycznie, jak i psychicznie dla pracowników. Organizacja w miejscu pracy jest również kluczowa. Menedżerowie wymagający długich godzin pracy lub wielu nadgodzin bez odpowiednich przerw ze względu na ważne projekty, które muszą być wykonane na czas, mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego pracowników. Niektórzy pracownicy potrzebują różnych stylów zarządzania, pracy niezależnej, z mentorem lub współpracownikiem. Ważne jest, aby czuli się komfortowo z menedżerami i zespołem.

Praca zespołowa jest ważna, aby utrzymać zdrowe środowisko w zespole. Komunikacja i kontakt twarzą w twarz odgrywają dużą rolę wśród programistów i innych pracowników IT. Są oni zazwyczaj izolowani ze względu na koncentrację wymaganą na ich stanowiskach. Dlatego brak komunikacji, wsparcia i relacji w miejscu pracy wpływa na dobrostan programisty.

Brak uznania to kolejny kluczowy powód wypalenia zawodowego wśród programistów. Kiedy pracownik nie czuje się wartościowy, prowadzi to do wypalenia. Jest to ściśle związane z ich rolą. Gdy mogą zaproponować jakieś zmiany lub wykorzystanie nowych technologii, będą czuli się bardziej potrzebni i będą mieli realny wpływ na efekty swojej pracy. Brak informacji zwrotnej również ma znaczenie w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Gdy programista nie wie, czy jego praca jest dobrze wykonana lub wymaga poprawy, nie ma powodu do pracy i jest mniej chętny do wykonywania swoich zadań.

Jakie są objawy wypalenia zawodowego pracowników?

Rozpoznanie wypalenia zawodowego pracowników jest znacznie łatwiejsze w miejscu pracy niż na odległość. Jeśli masz swój zespół blisko, spróbuj zwrócić uwagę na te cechy, które mogą być oznakami wypalenia.

Jednym z najczęstszych objawów jest zmęczenie i wyczerpanie. Programista nie jest w stanie w pełni zaangażować się w projekt i współpracować z innymi pracownikami. Są emocjonalnie wyczerpani, nieaktywni w nowych projektach i nie odczuwają żadnego entuzjazmu.

To również prowadzi do częstych nieobecności w pracy i podatności na przeziębienie, grypę i inne choroby. Częste bóle głowy, brak apetytu i ogólne brak energii wskazują, że programista może być na drodze do wypalenia zawodowego. Gdy zauważysz, że pracownik pracujący zdalnie, który zawsze miał włączoną kamerę, nagle nie chce się pokazywać, może to być sygnał ostrzegawczy.

Programista wykazujący cynizm i wyrażający negatywne myśli i emocje wskazuje na pewne cechy wypalenia zawodowego. Ponadto postrzegają swoją rolę jako coraz bardziej stresującą i frustrującą. Kluczowe jest analizowanie ich komunikacji z innymi. Skupiają się głównie na negatywnym myśleniu i prezentują je innym współpracownikom lub mogą izolować się od innych. Oto kolejna cecha wypalenia zawodowego.

Praca w oderwaniu i alienacji to kolejny objaw, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Nie czują się częścią misji firmy ani zespołu. Nie integrują się z innymi pracownikami i czują dystans.

Wypalenie zawodowe można rozpoznać również przez zmniejszoną wydajność i produktywność. Programiści, którzy kochają kodowanie i programowanie, nie są już tak efektywni, jak byli wcześniej. Mają trudności z terminowym ukończeniem zadań i wykonaniem ich z wysoką jakością. Tempo dostaw wyraźnie spada, a wyniki projektów są znacznie gorsze. W dłuższej perspektywie wypalenie zawodowe może również tłumić innowacyjność i kreatywność. Pracownicy nie będą już tak chętni do nauki nowych technologii i niechętni do nowych pomysłów. Ponadto wypalenie zawodowe powoduje brak satysfakcji z osiągnięć.

Z jednej strony, gdy programiści przejmują zbyt dużo odpowiedzialności, a z drugiej strony, gdy wycofują się z obowiązków, w obu sytuacjach wynika to z wypalenia zawodowego.

Jak zapobiegać?

Podczas poszukiwania pomysłów na zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród pracowników, kluczowe jest zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz dbanie o doświadczenia zespołowe i współpracę.

Unikanie wypalenia zawodowego wymaga od zespołów priorytetowego zmniejszenia stresu, konfliktów i obciążenia pracą.

Celem powinno być stworzenie kultury uczenia się oraz zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i sprawiedliwości. Najlepiej jest przeznaczyć 20% czasu pracownika na naukę nowych technologii i przyjęcie zasady ciągłego doskonalenia.

Równowaga między pracą a urlopem jest kluczowa.

Ponadto programista powinien mieć wspierające środowisko i wiedzieć, że jego praca ma znaczenie. Poczucie bycia częścią procesu decyzyjnego pomoże im. Regularne spotkania jeden na jeden, szybka informacja zwrotna i zmniejszenie strachu stworzą pozytywne doświadczenie zespołowe. Ważne jest zauważenie, że pracownik może być chwalony w zespole, ale jeśli chodzi o konstruktywną krytykę, powinna ona odbywać się podczas spotkań jeden na jeden.

Bezpieczeństwo psychiczne jest priorytetem i oznacza pozwolenie im na eksperymentowanie i uczenie się na własnych błędach. Praca lidera zespołu technicznego to nie tylko praca techniczna, ale również praca z ludźmi, dlatego ważne jest, aby w zespole był pracownik o miękkich umiejętnościach, na przykład kobieta, lub oferowanie szkoleń z zarządzania rozproszonym zespołem. Rozsądnie jest rozważać swój zespół przez pryzmat osobowości, ponieważ każda osoba może potrzebować indywidualnego podejścia, na przykład biorąc pod uwagę zespół Aspergera lub zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Starać się unikać lub ograniczać negatywne myśli i skargi wśród pracowników. Priorytetowo traktować informacje zwrotne. Wybierać odpowiedni styl zarządzania dla każdego pracownika. Być przejrzystym, aby budować zaufanie. Poprawić komunikację. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci lepiej zrozumieć, czym jest wypalenie zawodowe i jak je rozpoznać oraz radzić sobie z nim. Przedstawione wskazówki dotyczące zapobiegania dotyczą każdego pracownika, a nie tylko programistów. Ponieważ wszyscy muszą czuć się bardziej wartościowi w pracy, aby lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Konsekwencje wypalenia zawodowego pracowników mogą być ogromne, takie jak depresja, lęk, choroby, brak produktywności i brak motywacji, więc lepiej poprawić środowisko pracy niż radzić sobie z wypaleniem zawodowym później.

Jakie są przyczyny wypalenia zawodowego programistów?

Istnieje wiele przyczyn, dla których programiści ulegają wypaleniu zawodowemu. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich.

 • przepracowanie
 • złe organizowanie i styl zarządzania
 • brak pracy zespołowej
 • izolacja
 • niesprawiedliwość
 • skomplikowane projekty z krótkim terminem realizacji
 • brak uznania

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe?

Jest to syndrom spowodowany przewlekłym stresem w miejscu pracy i niewłaściwym stylem zarządzania.

Oto niektóre cechy wypalenia zawodowego:

 • brak energii
 • zmęczenie
 • spadek produktywności
 • negatywne myślenie
 • izolacja

Czujesz się zmęczony na początku pracy, nie masz ochoty na integrację, a nagle jesteś mniej produktywny i masz trudności z wykonaniem prostych zadań. Dokładnie mówiąc, jeśli zauważysz niektóre z powyższych cech, może to być znak wypalenia zawodowego programisty.

Jakie są objawy wypalenia zawodowego u programisty?

Oto znaki, które mogą świadczyć o wypaleniu zawodowym:

 • podatność na choroby
 • brak snu
 • depresja
 • skrajne zmęczenie
 • brak motywacji
 • negatywne nastawienie

Pomysły na zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 • Zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym
 • Unikanie przeciążenia pracą
 • Organizowanie działań integracyjnych w zespole
 • Dobra komunikacja
 • Zachęcanie do aktywności fizycznej i zdrowych nawyków
 • Wzmacnianie pasji

Zobacz również:

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top