Turystyka i hotelarstwo

Zautomatyzuj procesy związane z obsługą klientów i zapewnij im doskonałe doświadczenie.
Zarządzanie operacjami hotelowymi
Zarządzaj rezerwacjami, monitoruj obłożenie i administruj niezbędnymi zmianami.
Porównanie cen
hoteli
Porównuj ceny różnych hoteli i apartamentów różnych klas i w różnych miastach. Zaoferuj klientom optymalny stosunek jakości do ceny w swoim obiekcie.
Customer Relationship Management
Buduj relacje z klientami poprzez cyfrową platformę CRM wykorzystującą RPA. Oferuj szybkie rozstrzyganie skarg czy sporów i zautomatyzuj proces generowania rachunków. Uaktualniaj na bieżąco profile klientów, oznaczaj fałszywe konta, zapewnij zgodność z procedurami i sprawne przetwarzanie zamówień.
Fakturowanie
i rozliczenia
Usprawnij wystawianie rachunków i rozliczenia, wykorzystując boty RPA. Zautomatyzuj wysyłanie rachunków, faktur i paragonów do klientów.
Refundacja
e-voucherów
Zautomatyzuj zwroty i refundacje dzięki wykorzystaniu e-voucherów i usprawnij proces anulowania rezerwacji.
Anulacja i rozwiązywanie problemów
Przyspiesz zarządzanie anulacjami i szybciej rozwiązuj związane z nimi problemy.
Wysyłka voucherów i rozszerzenie rezerwacji
Wysyłaj automatycznie e-vouchery i oferuj możliwość rozszerzenie rezerwacji wykorzystując boty.
Zarządzanie
skargami
Popraw czas realizacji skarg i zażaleń oraz obsługę klienta dzięki szybkiemu dostępowi do aktualnych informacji, by odpowiadać na zapytania klientów. Wykorzystaj chatboty RPA, by zapewnić obsługę zapytań 24/7.